Θειος Βανιας

"Uncle Vanya" by Anton Chekhov | Dimitris Horn Theatre | Athens 2015 director: Lilly Meleme

"Θείος Βάνιας" του Άντον Τσέχωφ | Θέατρο Χορν | Αθήνα 2015
σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ