01.

Η Διαμόρφωση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Μία ‘τομή’ στην σχέση του κτηρίου των παλαιών Ανακτόρων με την πόλη.

02.

Athens In Crisis: Education on the issue of emergencies.
Beyond didacticism.

03.

Η Μυστική χωρικότητα των εγκαταστάσεωντης Β. Ξένου στον Εθνικό Κήπο.


04.

Η ανάγνωση μιας αθηναϊκής αυλής μέσα από τον θεατρικό αρχαιοελληνικό μύθο.
Με αφορμή ένα σχέδιο του Jeanneret