Βοζάνη Αριάδνη του Γρηγορίου,
Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μέλος : ΤΕΕ ( 1993)
Πτυχίο Μελετητή, κατηγορίας 6 & 7, τάξη ‘Β ’
Διεύθυνση: Φρύνης 18, Αθήνα 14671


Phone: (0030) 210 6203065
Email: avozani@central.ntua.gr